ເບີໂທລະສັບ: +85621 2130 03/2227 77, ອີເມວ: suthanu1974@gmail.com

ຂ່າວສານທົ່ວໄປ

ສູນປະສານງານຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳອາຊຽນ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້.

ສູນປະສານງານຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳອາຊຽນ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້.

12-09-2019, 15:40 23


ອາຫານ, ເຮືອ, ຢາ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ທີ່ຜູ້ປະສົບໄພຕ້ອງການດ່ວນ ວອນສັງຄົມຊ່ວຍ.

ອາຫານ, ເຮືອ, ຢາ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ທີ່ຜູ້ປະສົບໄພຕ້ອງການດ່ວນ ວອນສັງຄົມຊ່ວຍ.

11-09-2019, 15:56 99


ລັດ​ຖະບານ ຊ່ວຍ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນຜູ້​ປະສົບ​ໄພ 6 ​ແຂວງພາກໃຕ້ ມູນ​ຄ່າ 1,3 ຕື້​ກີບ.

ລັດ​ຖະບານ ຊ່ວຍ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນຜູ້​ປະສົບ​ໄພ 6 ​ແຂວງພາກໃຕ້ ມູນ​ຄ່າ 1,3 ຕື້​ກີບ.

09-09-2019, 10:08 44


ແຂວງເຊກອງ ປະຈຸບັນ ຍັງບໍ່ສາມາດປະເມີນຜົນເສຍຫາຍໄດ້.

ແຂວງເຊກອງ ປະຈຸບັນ ຍັງບໍ່ສາມາດປະເມີນຜົນເສຍຫາຍໄດ້.

05-09-2019, 15:03 46


ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ນໍ້າຖ້ວມພາກໃຕ້ ສັ່ງ5 ກະຊວງເຂົ້າຊ່ວຍ ແລະ ແກ້ໄຂ ທັນການ .

ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ນໍ້າຖ້ວມພາກໃຕ້ ສັ່ງ5 ກະຊວງເຂົ້າຊ່ວຍ ແລະ ແກ້ໄຂ ທັນການ .

05-09-2019, 14:58 42