ລະບົບສູນບໍລິການຈັດຫາງານ
      ຫນ້າຫລັກ

 ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

      ສຳລັບຜູ້ຕ້ອງການແຮງງານ ແລະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະຫມັກວຽກຊື່ງມີລະຫັດຜູ້ຕ້ອງການແຮງງານ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຢູ່ແລ້ວ ທ່ານສາມາດ Login ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບໄດ້ທັນທີ
      ຫາກທ່ານຍັງບໍ່ມີລະຫັດຜູ້ໃຊ້ ສາມາດສະຫມັກລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ນີ້
ລະຫັດຜູ້ໃຊ້ (ຫມາຍເລກໂທລະສັບ):      
ລະຫັດຜ່ານ:      
ຈື່ໄວ້ໃນລະບົບ
ລືມລະຫັດຜ່ານ
ຄູ່ມືການເຮັດວຽກ
 ສະຖິຕິ
ຂໍ້ມູນທົ່ວປະເທດ
ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານລົງທະບຽນ 1,791 ບໍລິສັດ
ຕຳແໜ່ງງານວ່າງ 11 ຕຳແໜ່ງ
ຕ້ອງການແຮງງານ 2,159 ຄົນ
ຜູ້ຊອກຫາວຽກລົງທະບຽນ 42 ຄົນ


 ຂໍ້ມູນການຈັດແຍກຕາມສະຖານທີ່ຈັດ
 • ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ 01/01/2017 - 31/12/2017

 • ການເຮັດວຽກໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ.
 • ຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ ສະຫວັນນະເຂດ

 •  ລວມທຸກການຈັດການນັດພົບ

   ປະເພດວຽກ(ຕໍາແຫນ່ງ)
 • ວຽກ​ກໍ່​ສ້າງ ອາຄານ ສະຖານທີ່ (3)
 • ວຽກ​ການ​ຜະລິດ (3)
 • ວຽກ​ບໍລິຫານ (2)
 • ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) (2)
 • ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ (1)

 •  ຄົ້ນຫາວຽກ ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາວຽກທີ່ຕ້ອງການໄດ້ໂດຍລະບຸບາງຄຳທີ່ຕ້ອງການຄົ້ນຫາຕາມຫົວຂໍ້ດ້ານລຸ່ມແລ້ວກົດປຸ່ມ "ຄົ້ນຫາ"

  ຊື່ບໍລິສັດ: ຕໍາແຫນ່ງວຽກ:

   ບໍລິສັດທີ່ປະກາດຮັບສະຫມັກ(ຕໍາແຫນ່ງ)
 • ບໍລິສັດ ເຄພີເນຊານິສຸກິ ຈຳກັດ
 • ບໍລິສັດ ເຄພີບິວລາວ ຈຳກັດ
 • ບໍລິສັດ ທະວີຊັບ ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ
 • ບໍລິສັດ ແອໂຣເວີກລາວ ຈຳກັດ
 • ອາເດິລານສ ລາວ
 • ບໍລິສັດ ສຸດໃຈທ່ອງທ່ຽວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

 • Copyright © 2017 Department of Employment. All Rights Reserved.
  ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ
  ໂທລະສັບ 021-222-255
  ບໍລິຫານເວັບໄຊ ໂດຍ ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕະຫລາດແຮງງານ,
  ກົມ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ