ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍສັງຄົມສົງເຄາະ

ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 169/ບລ
ວັນປະກາດໃຊ້ 19-06-2013
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍສັງຄົມສົງເຄາະ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຊະນິດເອກະສານ ດຳລັດ
ຂົງເຂດ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ 169/ບລ