ເບີໂທລະສັບ: +85621 2130 03/2227 77, ອີເມວ: suthanu1974@gmail.com

ທາບທາມຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍຜູ້ອາຍຸສູງ ຄັ້ງທີ 2,

29-11-2019, 12:53 279

76732180_2536448449908155_1989775713066024960_n

ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ອັນຊອບທຳ, ແນໃສ່ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອາຍຸສູງ ໄດ້ຮັບການເບີ່ງແຍງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ. ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 26 - 27 ເດືອນ ພະຈິກ 2019 ທີ່ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງ ວຽງຈັນ .

79001786_2428992930656336_2889243788717326336_n

ກົມນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ, ພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອທາບທາມຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍຜູ້ອາຍຸສູງ ຄັ້ງທີ 2, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ສຳລັບອາຊີປາຊີຟິກອົງການການສະຫະປະຊາຊາດ (ESCAP), ໂດຍເປັນປະທານ ຄຳປິງ ແສງຕານນະລາດ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ, ພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ, ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ສຳລັບອາຊີປາຊີຟິກອົງການການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ມີບັນດາຂະແໜງການກຽ່ວຂ້ອງ ອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ເຂົ້າຮວ່ມ. ຂຶ້ນ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃສ່ ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍຜູ້ອາຍຸສູງ ຊຶ່ງກອງປະຊຸມໃນຊຸດທີ່ 1 ຜ່ານມາ, ພ້ອມນີ້ ຊ່ຽວຊານອົງການ ESCAP ກໍ່ໄດ້ມີການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຫລາຍບັນຫາຫຼາຍບັນຫາ ກຽ່ວກັບ ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຖືວ່າແມ່ນບູລິມະສິດໜຶ່ງຕ້ອງເພີ່ມໃສ່ຕໍ່ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍຜູ້ອາຍຸສູງ ພາຍໃນກອງປະຊຸມຊຸດທີ່ 2 ນີ້, ໂດຍ ແມ່ນກອງປະຊຸມທາບທາມຄັ້ງສຸດທ້າຍ ເພື່ອຈະໄດ້ສັງລວມຄຳຄິດຄຳເຫັນຕ່າງໆ ຂອງຜູ້ແທນຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການຕົວຈິງ ຂອງຜູ້ອາຍຸສູງ ໃນປະຈຸບັນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ເບີ່ງແຍງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ເພື່ອນຳໄປໃສ່ເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາ ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2020 .

 ( ຂ່າວສານ ຮສສ)

ຂ່າວສານອື່ນໆ