ເບີໂທລະສັບ: +85621 2130 03/2227 77, ອີເມວ: suthanu1974@gmail.com

ທ່ານ ປອ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຄັ້ງທີ 7

07-10-2019, 15:58 577

ທ່ານ ປອ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຄັ້ງທີ 7, ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 35 ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 1-4 ຕຸລາ 2019 ທີ່ ນະຄອນຫລວງເນປີດໍ, ປະເທດມ້ຽນມ້າ, ມີບັນດາທ່ານ ເລຂາທິການໃຫ່ຍອາຊຽນ, ລັດຖະມົນຕີ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນເຂົ້າຮວ່ມ .

IMG_6614
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດຳເນີນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ການຂ້າມຜ່ານ ການຟື້ນຟູຫລັງໄພພິບັດ ສູ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງ” ຊຶ່ງເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບການ ທີ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນກຳລັງປະເສີນຢູ່ ໂດຍສະເພາະ ອຸທົກກະໄພ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ ເປັນຕົ້ນ; ໃນຈຸດນີ້ ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີກົນໄກ ແລະ ແຜນງານຍຸດທະສາດ ໃນການລະດົມທຶນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຟື້ນຟູຫລັງໄພພິບັດ ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ທີ່ມີຜົນກະທົບ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ພາກພື້ນ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຍັງໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ແລະ ມີຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາເອກະສານທີ່ສຳຄັນ ຄື:(1) ແຜນປະຕິບັດງານ AADMER 2016-2020 ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ; (2) ການຮັບຮອງແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສູນປະສານງານຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳອາຊຽນ (AHA center); (3) ຜົນສໍາເລັດດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາກິດຈະກຳພາກສະໜາມ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ຖະແຫຼງການອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ໜຶ່ງອາຊຽນ ໜຶ່ງການຕອບໂຕ້, ວິໃສທັດອາຊຽນ 2025 ກ່ຽວກັບໄພພິບັດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມອາຊຽນ 2025 (ASCC Blueprint). ບັນຫາພົ້ນເດັ່ນໃນການຜັນຂະຫຍາຍແຜນປະຕິບັດງານ AADMER 2016-2020 ແມ່ນກອງປະຊຸມ ໄດ້ຊົມເຊີຍຜົນສໍາເລັດໃນການສ້າງສາງເກັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອສຸກເສີນອາຊຽນ ເພີ່ມສອງແຫ່ງ ຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ຟິລິບປີນ (DELSA); ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບົດແນະນໍາການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລືອມະນຸດສະທຳ ແລະ ການບັນເທົາທຸກ; ຮັບຮອງເອົາບົດຄົ້ນຄ້ວາຮ່ວມລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ESCAP ກ່ຽວກັບບັນຫາໄພແຫ້ງແລ້ງ; ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຂັ້ນສູງ ໃຫ້ທີມງານການປະເມີນ ແລະ ຕອບໂຕສຸກເສີນອາຊຽນ (AEAN ERAT). ນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຊາບແຜນການສ້າງ ແຜນປະຕິບັດງານ AADMER 2021-2025 ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງ ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າຂຽນແຜນດັ່ງກ່າວ.

IMG_6566
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຮູ້ບົດບາດຄວາມສຳຄັນຂອງ ສູນປະສານງານຊ່ວຍເຫລືອມະນຸດສະທຳອາຊຽນ ຫລື ສູນອາຮາ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຖະແຫລງການອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ໜຶ່ງອາຊຽນ ໜຶ່ງການຕອບໂຕ້ ໂດຍສະເພາະ ການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍເຫລືອ ສປປ ລາວ ທີ່ປະສົບກັບອຸທົກກະໄພ ໃນບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ ເນື່ອງຈາກອິດຕິພົນຂອງພະຍຸລະດູຮ້ອນ ໂພດູ ແລະ ກາຈິກິ ແລະ ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ລະດົມປະຖົມປັດໃຈ ສ້າງ ບ້ານເຂັ້ມແຂງອາຊຽນ ໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນເມືອງ ສຸລາວະສີ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ. ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້, ທ່ານ ປອ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ແຫ່າງ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ກ່າວສະແດງຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຂອບໃຈ ມາຍັງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໂດຍສະເພາະ ສູນອາຮາ ແລະ ພິເສດ ປະທດມາເລເຊຍ ໃນການປະກອບສ່ວນຍົນທະຫານ ຂົນເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາທຸກ ຈາກປະເທດມາເລເຊຍ ມາສົ່ງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2019. ນອກຈາກນີ້, ສປປ ລາວ ໄດ້ມີແຈ້ງໃຫ້ກອງປະຊຸມຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ເປັນຕົ້ນ ດ້ານນິຕິກຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ຮອງຮັບເອົາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ 2021-2025; ໄດ້ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືກັບ ຄູ່ຮ່ວມງານອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ, ພາກເອກະຊົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍສັນ ຍາອາຊຽນວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທີ່ດີ ກັບສູນປະສານງານຊ່ວຍເຫລືອມະນຸດສະທຳອາຊຽນ ໃນການປະຕິບັດຊ່ວຍເຫລືອສຸກເສີນ ຟີື້ນຟູ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບ ໃນລະດັບສູງ.
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດດີ ແລະ ປະເທດມ້ຽນມ້າ ໄດ້ມອບໜ້າທີ່ປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ໃຫ້ແກ່ ປະເທດຟິລິບປິນ ໃນປີ 2020. ພ້ອມທັງການຝືກຊ້ອມຈຳລອງສະຖານນະການການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້່ນໃນປະເທດຟິລິບປິນ ໃນປີ 2020.
ໃນເວລາຕໍ່ມາ ທ່ານ ປອ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ເຂົ້າພົບປະຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ ກັບ ທ່ານ ລີມ ຈົກ ຮອຍ ເລຂາທິການໃຫ່ຍອາຊຽນ ຊຶ່ງ ທ່ານ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ຕໍ່ອຸທົກກະໄພ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ ສປປ ລາວ ໃນປີນີ້ ແລະ ທ່ານ ຍັງໄດ້ຢືນຢັນ ເຖິງເຈດນຳນົງອາຊຽນ ໃນການຊ່ວຍຫລືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຕາມຄຳຂວັນອາຊຽນ “ ໜຶ່ງອາຊຽນ ໜຶ່ງການຕອບໂຕ້ ” ໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງ ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫ່ຍອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາທຸກ ຢ່າງທັນການ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວການຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ./

( ຂໍ້ມູນຄະນະຕິດຕາມ )

ຂ່າວສານອື່ນໆ