ເບີໂທລະສັບ: +85621 2130 03/2227 77, ອີເມວ: suthanu1974@gmail.com

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 200/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 30-06-2017
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຊະນິດເອກະສານ ດໍາລັດ
ຂົງເຂດ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ 200/ນຍ